TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
             
2.1 Baten          
             
Giften           € 30.000
             
             
2.2 Besteed aan doelstelling      
             
Percentage van baten       100%
             
             
2.3 Kosten beheer en administratie      
             
Overige algemene kosten       € 565