De financiële verslaglegging voor 2012 is opgesteld door Wim de Vrij, financial controller bij Panasonic Biomedical Sales Europe BV. De stichting maakt maandelijks een vastgesteld bedrag over naar haar rekening in Stavropol. Vladimir heeft toegang tot dit bedrag en verantwoord zich door middel van gescande bonnetjes die op gezette tijden ter controle door Angela Skorobogataja worden aangeboden. Een overzicht van uitgaven, inkomsten en het werkkapitaal is op de volgende pagina’s weergegeven:

Balans
Toelichting op de balans
Staat van Baten & Lasten
Toelichting op de Staat van Baten & Lasten