De stichting Belaya Rosa heeft zich ten doel gesteld een verschil te maken in het leven van achterstandskinderen in Stavropol. Dit gebeurt op diverse manieren:

  • door het actief steunen van eenoudergezinnen onder de armoedegrens, waarin kinderen de rekening van de ellende vaak gepresenteerd krijgen.
  • door een actieve begeleiding van 16 jarige wezen, die na een (vaak jarenlang) verblijf in een weeshuis aan hun lot worden overgelaten. Velen bouwen -zonder hulp of begeleiding- een zwervend bestaan op, zonder enige toekomstperspectief
  • door activiteiten te organiseren laten we al deze kinderen de dagelijkse ellende even vergeten.

We doen dit alles middels een lokale werknemer, die inmiddels een brede basis heeft gelegd van vrijwilligers die hem bijstaan in zijn dagelijkse activiteiten.

De stichting stelt zich ten doel deze basis te verbreden en de aan te bieden hulp zo breed mogelijk te maken. Acute hulp in de breedst mogelijke zin moet geboden blijven worden aan kinderen en alleenstaande moeders die in werkelijk erbarmelijke omstandigheden verkeren. Daarnaast verrichten vrijwilligers hand- en spandiensten en reparatiewerkzaamheden aan huizen, die meestal niet meer zijn dan krotten.

In het afgelopen jaar is de hulp aan de zwerfkinderen -onvoorzien- toch op gang gekomen. Vladimir heeft met heel veel moeite het vertrouwen van deze kinderen gewonnen en voorziet ze een aantal keer per week van voedsel. Hij is verder een troost- en rustpunt voor deze kinderen en probeert ze in goede richtingen te begeleiden. In sommige schrijnende gevallen wordt tijdelijk onderdak geboden door Vladimir en zijn vrouw.

Activiteiten in de vorm van natuurkampen en kleine uitjes naar park, bos en zee worden gerealiseerd om even uit de dagelijkse ellende weg te zijn. Wij geloven er in dat zo een sprankje hoop kan ontstaan door het klein geluk dat de kinderen ten deel valt. De stichting blijft naar mogelijkheden zoeken om invulling aan met name de kampen te geven. In 2013 is een groep kinderen naar Nederland gehaald om een onvergetelijke vakantieweek te vieren.

Belaya Rosa blijft zich ten doel stellen om haar activiteiten uit te breiden en zo breed mogelijk aan de doelgroep aan te bieden.

foto1