Belaya Rosa richt zich ook op “oudere” weeskinderen. In Rusland mogen weeskinderen in een weeshuis blijven tot ze 16 jaar worden. Daarna ontbreekt een vorm van opvang. Men gaat er van uit dat de kinderen zichzelf moeten gaan redden in de maatschappij. In het weeshuis was alles voor hen geregeld, maar buiten het weeshuis niets…
Dat dit in de praktijk vaak misgaat mag duidelijk zijn. De kinderen hebben geen woning, geen werk, geen familie, nauwelijks enige opleiding genoten, kortom: altijd een slechte start. Veel kinderen gaan helaas over tot stelen of belanden in de prostitutie. Belaja Rosa help deze kinderen op weg naar zelfstandigheid. Er wordt actief naar werk gezocht, onderdak geboden en geholpen met juridische aangelegenheden.

Er is in de “Vladimir periode” actief hulp verleend aan meer dan 800 kinderen!

foto7