Belaya Rosa richt zich in eerste instantie op hulp aan kinderen. In de praktijk zijn dit kinderen van alleenstaande moeders, kinderen van alcohol verslaafde ouders, kinderen van dakloze ouders, weeskinderen en straatkinderen.
Alleenstaande moeders (wat in Rusland een zeer grote, kansloze groep mensen betreft) worden ook ondersteund, dit in de vorm van het geven van kleding, voedsel, medicijnen en hulp bij de dagelijkse gang van zaken. Hierbij moet gedacht worden aan reparatiewerkzaamheden en het leefbaar maken van de primaire leefomgeving, zijnde het huis. Indirect worden hierdoor ook de kinderen van het gezin ondersteund, door het creëren van een veilige(re) leefomgeving.

Belaya Rosa richt zich tevens op “oudere” weeskinderen. In Rusland mogen weeskinderen in een weeshuis blijven tot ze 16 jaar worden. Daarna ontbreekt iedere vorm van opvang. Men gaat er van uit dat de kinderen zichzelf moeten gaan redden in de maatschappij. In het weeshuis was alles voor hen geregeld, maar buiten het weeshuis niets. Dat dit in de praktijk mis gaat mag duidelijk zijn. De kinderen hebben geen woning, geen werk, geen familie en nauwelijks enige opleiding genoten. Kortom: een heel slechte start. Veel kinderen gaan helaas noodgedwongen over tot stelen, of ze belanden in de prostitutie. Belaya Rosa helpt deze kinderen op weg naar zelfstandigheid. Er wordt actief naar werk gezocht, onderdak en voedsel geboden, er is een luisterend oor en er wordt geholpen met juridische aangelegenheden. Er is inmiddels actief hulp verleend aan meer dan 800 kinderen!

Het derde aspect waar de stichting Belaya Rosa aan werkt is het geven van en stukje geluk, een tijdelijke ontsnapping aan de dagelijkse ellende. Het uitgangspunt is dat als je kinderen die dagelijks ondergedompeld zijn in een poel van ellende uit dit milieu haalt en laat kennismaken met de goede dingen die de aarde ter beschikking stelt, dit helend kan werken. Indien je in een armoedig huis leeft, enkel beton en rommel om je heen ziet lijkt alles uitzichtloos. Maar als je de schoonheid van de natuur kan ervaren, neem je deze ervaring in je mee en weet je dat er meer is. Dit gevoel kan kinderen er toe aanzetten te streven naar een beter leven.

In de zomer organiseert stichting Belaya Rosa daarom vakantie kampen naar de bossen, de zee en/of de bergen. De kinderen kunnen hier echt kind zijn en leuke activiteiten doen zoals een vuurtje stoken, de natuur ruiken, een rivier oversteken, spelen. De kampen zijn een groot succes! Belaya Rosa richt zich in eerste instantie op hulp aan kinderen. In de praktijk zijn dit kinderen van alleenstaande moeders, kinderen van alcohol verslaafde ouders, kinderen van dakloze ouders, weeskinderen en straatkinderen.
Alleenstaande moeders -in Rusland een zeer grote, kansloze groep mensen- worden ondersteund in de vorm van kleding, voedsel, medicijnen en hulp bij de dagelijkse gang van zaken. Hierbij moet gedacht worden aan reparatiewerkzaamheden en het leefbaar maken van de primaire leefomgeving, zijnde het huis.