Belaya Rosa

Belaya Rosa is russisch voor witte roos. De witte roos symboliseert zuiverheid, puurheid en onschuld. eigenlijk alles wat een kind hoort te zijn. Helaas zijn er nog veel kinderen die door omstandigheden deze kenmerken verliezen. Iets wat natuurlijk nooit mag gebeuren.

De stichting Belaya Rosa is opgericht door medewerkers van PHC Europe BV en stelt zich ten doel het leven van kinderen in Rusland in achterstandssituaties te verbeteren. De stichting richt zich hierbij op Stavropol, een stad gelegen in het zuid-westen van Rusland.

Waarom?

Uit onderzoek in Rusland is een aantal schokkende feiten naar voren gekomen. Het land kent het hoogste aantal kinderen dat door hun ouders verlaten wordt. Kinderen komen hierdoor op heel jonge leeftijd op straat terecht en zijn vanaf dat moment volledig aan hun lot overgelaten. Ze komen in een uitzichtloos bestaan met schijnbaar geen enkel perspectief. Het aantal zelfdoding onder kinderen is dan ook schrikbarend hoog. ook verslaving onder kinderen is een gevolg van hun uitzichtloosheid. Stichting Belaya Rosa wil deze kinderen perspectief bieden.

Alleenstaande moeders

Ook zijn er relatief veel alleenstaande moeders. Vaak zijn ze gevlucht voor hun gewelddadige echtgenoot of hij is er vandoor gegaan voor drank of drugx. De vrouwen blijven achter met de kinderen (vaak veel) en zonder werk of uitzicht op een menswaardig bestaan. De socialke vangnetten in Rusland zijn bepaald niet zoals in Nederland. Stichting Belaya Rosa helpt deze vrouwen met praktische zaken en geeft z euitzicht op een nieuwe toekomst.

Wat Belaya Rosa doet

Voorbeelden van hulp, die Belaya Rosa geboden heeft aan alleenstaande moeders ver onder de armoede grens moeten leven

Pavlenko Valentina is een werkloze alleenstaande moeder van 5 kinderen. Het gezin leefde onder de armoede grens. Dankzij de bemiddeling van Belaya Rosa heeft zij werk gekregen en is ze nu in staat zelf voor haar kinderen te zorgen
Muradova Nadezda was zelf ooit weeskind. Nu was ze een alleenstaande moeder van drie kinderen zonder dak boven haar hoofd. Belaya Rosa heeft bemiddeld in het vinden van een woning en steunt haar nu zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk
Jongeren komen na hun verblijf in het weeshuis in een gat terecht zonder werk, opleiding, huis of eten. Belaya Rosa help hen. Er wordt naar onderdak en werk gezocht, en er wordt geholpen met juridische zaken. Lokale medewerker Vladimir heeft al hulp verleend aan duizenden kinderen.