TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012
2.1 Baten
Giften € 30.000
2.2 Besteed aan doelstelling
Percentage van baten 116%
2.3 Kosten beheer en administratie
Overige algemene kosten € 286