TOELICHTING OP DE BALANS 2012
1.1 Bestemmingsreserve
Beginbalans € 30.003
Resultaat bestemming  -€ 5.005
Eindbalans € 24.998